Persyaratan untuk tahanan pentanahan pelindung

Persyaratan untuk tahanan pentanahan pelindung

kurang dari atau sama dengan 4 ohm.